Vakances

Projektu vadītājiem.

Sūtīt CV, pieredzes aprakstu, vēlamo sadarbības formu, prasības.

Darbu vadītājiem.

Sūtīt CV, pieredzes aprakstu, vēlamo sadarbības formu, prasības.

Būvniecības speciālistiem.

Sūtīt CV, pieredzes aprakstu, vēlamo sadarbības formu, prasības.

Būvniecības menedžmenta speciālistiem.

Sūtīt CV, pieredzes aprakstu, vēlamo sadarbības formu, prasības.

Tāmētājiem.

Sūtīt CV, pieredzes aprakstu, vēlamo sadarbības formu, prasības.