Vispārceltnieciskie darbi

SIA PROFFAB profils vispārīgos celtniecības darbos ir ēkas konstruktīva izbūve, padziļināti attīstot profesionalitāti kādā no specifiskiem būvdarbiem.

SIA PROFFAB sniedz pakalpojumus ēku būvniecības uzraudzībā, ēku tehniskajā apsekošanā.